آژیر زی ویو

خانه هوشمند آژیر0

اضافه کردن آژیر زی ویو شرکت Vision  به کنترلر خانه هوشمند ورا (Vera) :

 

خانه هوشمند آژیر 1

قلاب را با فشار دادن ضامن از آژیر جدا کنید و آنرا بوسیله دو عدد پیچ و یا چسب دو طرفه در محل مورد نظر نصب کنید.(محل نصب آژیر)

خانه هوشمند آژیر2

پس از وصل کردن منبع تغذیه آژیر ( LED تنظیمات خاموش/روشن می شود) و قرار دادن آن در نزدیکی کنترلر ورا (فاصله در حدود یک متر)، ورا را در حالت Inclusion قرار دهید.

(با فشردن یکبار دکمه Sync٬ ورا وارد حالت Inclusion شده که در این حالت چراغ Z-Wave روی ورا به آرامی روشن/خاموش می شود    ( نشانگر مد Inclusion ).برای خارج شدن از این مد(حالت)٬ دکمه Sync را مجددا فشار داده و رها کنید.(به پیغام های بالای صفحه در مرورگر دقت کنید)

خانه هوشمند کیان دور اندیش ورا اج

با فشار دادن و نگه داشتن دکمه Sync برای مدت 3 ثانیه٬ ورا وارد حالت Exclusion می شود.( چراغ Z-Wave با سرعتی بیشتر از حالت Inclusion روشن/خاموش می شود). برای خارج شدن از این مد٬ دکمه Sync را دو بار فشار داده و رها کنید. (به پیغام های بالای صفحه در مرورگر دقت کنید)

تمپر آژیر را فشار داده و بعد از حداقل یک ثانیه رها کنید. اگر Inclusion به درستی انجام شود LED تنظیمات آژیر خاموش می شود در غیر اینصورت مجددا این مرحله را انجام دهید.

پس از خاموش شدن LED تنظیمات آژیر  کمی صبر نموده ( به پیغام های بالای صفحه ورا در مرورگر دقت نمایید)، ورا را از حالت Inclusion  خارج نمایید.

کنترلر خانه هوشمند ورا، آژیر را  در قسمت Devices به شکل زیر نمایش می دهد:

خانه هوشمند آژیر 3

با کلیک کردن بر روی  فلش وارد صفحه تنظیمات آژیر شده، در صفحه اصلی تنظیمات، می توانید نام آژیر را تغییر داده و اتاقی که آژیر در آن نصب می باشد را مشخص نمایید.( پس از تغییر نام و مشخص کردن اتاق، تغییرات باید با کلیک کردن بر روی Save Changes  ذخیره شوند)

خانه هوشمند آژیر 4

در صفحه اصلی تنظیمات با وارد شدن به قسمت Device Options می توانید پارامترها را تغییر دهید.

برای تغییر دادن پارامترها :

  • در صفحه Device Options بر روی Add Configuration Settings کلیک نمایید.
  • خانه هوشمند آژیر 5
  • پیام Configuration Setting Added نمایش داده می شود، بر روی Ok کلیک نمایید.
  • خانه هوشمند آژیر6
  • در قسمت Variable، پارامتر مربوطه، در قسمت Data Size، نوع پارامتر (1 byte dec) و در قسمت Desire Value، مقدار (ارزش) پارامتر را وارد نمایید.
  • در پایان برای دخیره کردن ، بر روی Save Changes کلیک نمایید.

خانه هوشمند آژیر7

پارامترها:

پارامتر 0 : پارامتری یک بایتی می باشد ،اگر مقدار این پارامتر:

0 باشد، با روشن شدن، هم آژیر به صدا در خواهد آمد و هم LED روشن/خاموش می شود.

1 باشد، با روشن شدن، فقط آژیر به صدا در خواهد آمد

2 باشد، با روشن شدن، فقط LED روشن/خاموش می شود.

پارامتر 1 : پارامتری یک بایتی می باشد که زمان روشن ماندن آژیر را مشخص می کند. بنابر این اگر مقدار این پارامتر:

0 باشد، 30 ثانیه بعد از روشن شدن، آژیر خاموش می شود

1 باشد، 60 ثانیه بعد از روشن شدن، آژیر خاموش می شود

2 باشد، 120 ثانیه بعد از روشن شدن، آژیر خاموش می شود

3 باشد، آژیر بصورت خودکار (اتوماتیک) خاموش نمی شود.

دقت شود که در تنظیمات اولیه مقدار پارامتر 0 ، 0 بوده و مقدار پارامتر 1، 0.

پس از قرار دادن آژیر در قلاب بعد از گذشت زمان پنج ثانیه، آژیر وارد حالت خود محافظ (Self-Protection) می شود که در این حالت اگر آژیر از قلاب جدا شود، روشن می شود.

خانه هوشمند کیان دور اندیش