اضافه کردن دوربین تحت شبکه به کنترلر خانه هوشمند Vera

 

add camera

برای اضافه نمودن دوربین تحت شبکه به کنترلر خانه هوشمند Vera  ابتدا از قسمت Cameras  گزینه Add Camera را انتخاب کنید.

add camera

در صفحه باز شده گزینه IP Camera  را انتخاب کرده و در هر سه مرحله بعد گزینه Next را بزیند ، حال کنترلر خانه هوشمند Vera  درون شبکه به دنبال دوربین تحت شبکه میگردد ، درصورتی که دوربین توسط کنترلر خانه هوشمند پیدا شد ، نام دوربین را انتخاب کرده و دوربین به کنترلر خانه هوشمند اضافه میگردد.

اما اگر دوربین توسط کنترلر خانه هوشمند پیدا نشد گزینه Manually install the camera (advance)  را انتخاب کرده و همانند عکس تیک زیر راه فعال نمایید:

add camera

با انجام عمل فوق صفحه ای به شکل زیر باز خواهد شد:

add camera

در قسمت select camera type  نوع دوربین مورد استفاده خود را وارد کرده و در قسمت camera IP Adress ، IP دوربین خود را وارد کنید ( IP  دوربین تحت شبکه در حالت Static باشد).

در صورتی که دوربین شما دارای username   و   password  می باشد آن را در کادر خود وارد نمایید.

سپس گزینه Test را زده و در صورت نمایش داده شدن تصویر نام و اتاق دوربین را مشخص نمایید.

حال اگر دوربین تحت شبکه مورد استفاده شما درون لیست دوربین های تحت شبکه کنترلر خانه هوشمند Vera موجود نبود ، در قسمت select camera type گزینه other IP camera را انتخاب کنید:

add camera

حال درون قسمت URL camera ، URL و IP  دوربین تحت شبکه خود را به فرمت زیر وارد نمایید:

http://IP-Camera/URL

نوع URL وارد شده بایستی MGPEG  یا GPEG باشد ، برای یافتن URL می توانید از سایت http://www.ispyconnect.com استفاده نمایید.

سپس username و password  دوربین تحت تحت شبکه را وارد کرده و گزینه test را بزنید و در صورت نمایش دادن تصویر دوربین ، اسم و اتاق دوربین را مشخص نمایید.

add camera

خانه هوشمند کیان دور اندیش