کنترل درب پارکینگ در خانه هوشمند زد ویو

 

 

این مقاله به شما نشان خواهد داد که چگونه درب پارکینگ خانه هوشمند را توسط زد ویو کنترل نمایید.

درب بازکن های پارکینگ دارای یک موتور می باشند که توسط یک واحد کنترل اصلی کنترل می شوند. این واحد کنترل اغلب دارای یک میکرو سوئیچ می باشد و یا قابلیت نصب آن را دارد که با یک بار فشار دادن کلید درب پارکینگ باز/بسته می شود. هر بار که کلید آزاد می شود به موقعیت طبیعی خود باز می گردد و آماده برای عملیات بعدی می شود.

در این مقاله ماژول زد ویو رفتار سوئیچ موجود را باید تقلید کند که برای این کار ماژول باید بصورت موازی با سوئیچ به برد کنترل درب پارکینگ متصل شود.

برای این موضوع از ماژول PAN 06 شرکت فیلیو که دارای دو رله با کنتاکت آزاد می باشد می توان استفاده کرد.

نحوه نصب ماژول به برد کنترلی:

L را به فاز و N را به نول (برق شهر) وصل نمایید و ماژول را به شبکه خانه هوشمند زد ویو اضافه کنید.

COM و NO1 را به دو سر میکروسوئیچ بصورت موازی وصل نمایید.

تنظیمات ماژول:

اگر ماژول بصورت بی سیم روشن شود (توسط اپلیکیشن خانه هوشمند) رله آن روشن باقی خواهد ماند تا زمانی که دستور خاموش شدن به ماژول ارسال شود. در این حالت ماژول باید مانند یک سوئیچ لحظه ای عمل کند به طوری که یک ثانیه پس از روشن شدن بصورت اتوماتیک خاموش شود.

این ماژول دارای تایمر خاموش کن خودکار می باشد که این تاخیر توسط پارامتر 4 که دوبایتی می باشد کنترل می شود. این پارامتر اعداد بین 0 تا 32767 که بر حسب ثانیه می باشد می پذیرد که مقدار 0، این آپشن را غیرفعال می کند.

بنابر این پارامتر 4 ماژول را باید یک (یک ثانیه) تنظیم نمایید.

خانه هوشمند کیان دور اندیش