دزدگیر در خانه هوشمند ورا

 

 

از ویژگی های بارز کنترلر خانه هوشمند ورا ( Vera ) این می باشد که شما می توانید از قسمت Apps برنامه های کاربردی مورد نیاز، که کار در خانه هوشمند را بسیار ساده می کنند، را بر روی آن نصب و استفاده نمایید.

از برنامه های پرکاربرد می توان Simple Alarm  ( دزدگیر) را نام برد. دزدگیری که دو حالت دارد:

Arm Away : پس از فعال شدن این حالت (دزد گیر خارج از خانه) تمامی سنسور ها فعال می شوند و دزدگیر، کل خانه هوشمند را تحت پوشش خود قرار خواهد داد.

Arm : پس از فعال شدن این حالت (دزدگیر در خانه) سنسور های درب/پنجره یا بطور کلی سنسور هایی که مشخص شده اند فعال می شوند. در این حالت قسمتی از خانه که از قبل مشخص شده است تحت پوشش دزدگیر قرار خواهد گرفت.

این برنامه کاربردی را می توانید از قسمت Apps -> Install Apps نصب نمایید.

پس از نصب، برنامه بصورت زیر در قسمت Devices نمایش داده می شود.

دزدگیر خانه هوشمند

تنظیمات :

با کلیک کردن بر روی فلش وارد تنظیمات این برنامه شده و Variables  را در قسمت Advance انتخاب نمایید.

در فیلد Away Sensors Device List شماره گره سنسورهایی  که می خواهید در حالت Arm away ( دزدگیر خارج از خانه) فعال شوند را وارد نمایید.) از کاما برای جدا کردن شماره گره سنسورها استفاده شود)

دزدگیر خانه هوشمند2

شماره گره وسیله ها در صفحه تنظیمات آنها در قسمت  Advance نمایش داده می شود.

در فیلد Home Sensors Device List شماره گره سنسورهایی که می خواهید در حالت Arm (دزدگیر در خانه) فعال شوند را وارد نمایید.

در فیلد Panic Device List شماره گره آژیر (ها) را وارد نمایید.

در قسمت Away Timer Duration زمان مورد نیاز برای فعال شدن دزدگیر در حالت خارج از خانه را بر حسب ثانیه وارد نمایید.

Incoming Timer Duration : زمان مورد نیاز بین تشخیص حرکت تا روشن شدن آژیر بر حسب ثانیه می باشد.

توجه:

برای تفکیک وسیله های Z-Wave هنگام وارد کردن شماره گره آنها در یک فیلد از کاما (,) استفاده نمایید.

پس از وارد کردن شماره گره ها برای ذخیره کردن، خارج از فیلدها کلیک نمایید و کمی صبر کنید تا تنظیمات ذخیره گردند.

دقت شود با فعال شدن این برنامه(Arm away/Arm)، تمامی سنسورهای مربوطه فعال شده (Armed) و با غیر فعال کردن آن (Disarm)، سنسورها غیر فعال (Bypass) می شوند.

غیر فعال بودن سنسور ها (Bypass) به معنی عدم تشخیص حرکت توسط آنها نمی باشد.

با فعال کردن هر یک از سنسورها بصورت دستی، دزدگیر فعال شده و در صورت تشخیص حرکت توسط آن سنسور، آژیر به صدا در خواهد آمد.

خانه هوشمند کیان دور اندیش