سنسور 4 کاره فیلیو

Philio 4 in 1 Sensor

سنسور چهار کاره خانه هوشمند فیلیو

مقدمه :

همان تور که گفته شده بود اهمیت سنسورها در خانه هوشمند در حدی می باشد که جزو پر کاربرد ترین وسیله ها می باشند. از این رو این مقاله توضیحاتی پیرامون سنسور چهار کاره  فیلیو در خانه هوشمند می پردازد.

سنسور چهار کاره خانه فیلیو دارای سنسور های درب و پنجره ، سنسور روشنایی ، سنسور حرکتی و سنسور دما بوده که پس از اضافه شدن به کنترلر خانه هوشمند هر کدام از سنسورها به صورت جداگانه نمایش داده می شوند.

سنسور خانه هوشمند

اضافه کردن سنسور چهار کاره فیلیو (Philio 4 in 1 Sensor) به کنترلر خانه هوشمند:

کنترلر خانه هوشمند(Vera ,Fibaro, Philio)  را به حالت INCLUSION برده و سپس کلید زی ویو سنسور 4 کاره  فیلیو را سه مرتبه در کمتر از 1.5 ثانیه فشار دهید.

برای ریست کردن سنسور چهار کاره فیلیو دکمه زی ویو آن را 4 مرتبه در کمتر از 1.5 ثانیه فشار داده و بار چهارم دکمه زی ویو را نگه دارید تا LED آن روشن شود ، پس از 3 ثانیه LED خاموش می گردد.

پارامتر های سنسور چهار کاره فیلیو ( Philio 4 in 1 Sensor) :

پارامتر های سنسور چهار کاره 5پارامتر های سنسور چهار کاره 4پارامتر های سنسور چهار کاره 3پارامتر های سنسور چهار کاره 2پارامتر های سنسور چهار کاره 1