سناریو نویسی با PLEG در کنترلر خانه هوشمند Vera

(ویرایش شده)

برنامه کاربردی PLEG) Program Logic Event Generator) یک ابزار قدرتمند و انعطاف پذیر برای اجرا سناریوها بر اساس حالت یک یا چند ورودی می باشد. ورودی ها ممکن است حالتهای منطقی (Triggers)، خواص وسیله (Device Properties) و یا بر اساس زمان (Schedules)و …  باشند. PLEG  را می توان برای هر دو سناریو ساده و پیچیده در کنترلر خانه هوشمند ورا استفاده کرد.

PLEG   دارای مزایای بسیاری نسبت به سناریوهای استاندارد کنترلر خانه هوشمند ورا می باشد. یکی از مهمترین مزیت های قابل توجه این است که، پس از راه اندازی مجدد ورا (Vera)، پی ال ای جی برنامه خود را با دقت راه اندازی مجدد می کند و پردازش هر تغییراتی که در طول راه اندازی مجدد کنترلر خانه هوشمند ورا رخ داده است را انجام میدهد.

نصب پلاگین PLEG بر روی کنترلر خانه هوشمند Vera

برای نصب پلاگین PLEG بر روی کنترلر خانه هوشمند Vera به قسمت app و سپس به قسمت install app رفته و ابتدا Program Logic Core و سپس Program Logic Event Generator را نصب نمایید.

سناریو نویسی با PLEG در کنترلر خانه هوشمند Vera

پس از نصب PLEG بر روی کنترلر خانه هوشمند Vera به قسمت Devices رفته و وارد تنظیمات PLEG شده ( با انتخاب گزینه فلش ) و گزینه Edit را زده تا منوی زیر نمایش داده شود.

سناریو نویسی در PLEG شامل پنج قسمت اصلی می باشد:

1_ Logic input (ورودی های منطقی) : این قسمت به عنوان فعال کننده یا ورودی سناریو شناخته می شود و خود شامل پنج قسمت می باشد.

الف) Device Triggers : در این قسمت می توان از تغییر حالت وسیله های اضافه شده به کنترلر خانه هوشمند ورا به عنوان فعال کننده سناریو استفاده کرد ، برای مثال اگر سنسور حضور فعال شده سناریو اجرا شود.

برای اضافه کردن یک فعال کننده گزینه New Trigger را بزنید.

سپس وسیله و نوع حالت آن را مشخص کرده و گزینه Save را انتخاب نمایید.

توجه داشته باشید در کنار اسم انتخابی در PLEG در تمامی مراحل علامت آندرلاین ( _ ) قرار دهید.

ب) Schedules and Timers : در این قسمت می توان از یک زمان مشخص ( یک روز در هفته یا ماه ، یک روز مشخص در سال ، یک ساعت مشخص در روز ، طلوع و غروب خورشید و … ) برای شروع و پایان سناریو استفاده کرد.

برای اضافه کردن یک فعال کننده سناریو بر اساس زمان گزینه New Schdule را انتخاب کرده و زمان شروع و پایان سناریو را در قسمت On Type و Off Type مشخص و پس از انتخاب اسم (به همراه آندرلاین) گزینه Save را بزنید.

ج) Device Peroperties (خواص یا حالات یک وسیله) : در این قسمت می توانید از حالات یک وسیله برای راه اندازی سناریو استفاده کنید.

برای اضافه کردن یک فعال کننده سناریو بر اساس خواص یک وسیله گزینه New Device Peropery را انتخاب کرده  و پس از انتخاب اسم ، وسیله و نوع حالت آن را انتخاب کرده و گزینه Save را بزنید.

د) Counter (شمارنده) : در این قسمت می توانید از یک شمارنده برای راه اندازی سناریو استفاده کنید.

برای اضافه کردن یک فعال کننده سناریو بر اساس شمارنده  گزینه New Counter را انتخاب نمایید.

ه) House Modes : در این قسمت می توانید از حالت خانه هوشمند  برای راه اندازی سناریو استفاده کنید ، برای مثال زمانی که حالت خانه بر روی away می رود سناریو اجرا شود.

برای اضافه کردن یک فعال کننده سناریو بر اساس حالت خانه هوشمند گزینه New House Mode را انتخاب کرده  و پس از انتخاب اسم به همراه آندرلاین و حالت مورد نظر گزینه Save را بزنید.

2_ (Conditions (Automation Logic : در این قسمت بایستی ورودی هایی که قبلا تعیین کرده اید و میخواهید از آن ها در سناریو استفاده کنید را وارد کرده و برای تلفیق آن ها از عبارات منطقی (And  ، OR و … ) استفاده کنید . بدین منظور ابتدا اسم را وارد کرده و پس از انتخاب ورودی مورد نظر خود گزینه Insert After Selected را انتخاب نمایید تا ورودی مورد نظر وارد کادر زیر شده ، سپس عبارت منطقی و ورودی بعدی  مورد نظر را نیز به همین شکل وارد نمایید. سپس گزینه Save را انتخاب کرده و به مرحله بعد بروید.

3_ Logic Actions : در این قسمت بعد از انتخاب Condition برای آن یک Action انتخاب کرده و پس از تعیین حالت آن گزینه Save را انتخاب نمایید.

4_ Relationship Graph : در این قسمت گراف سناریوهای نوشته شده را مشاهده می کنید.

5_ Editor Option : برای ذخیره و خروج از PLEG ابتدا گزینه Reload LUA را زده و سپس گزینه Close را انتخاب نمایید.

خانه هوشمند کیان دور اندیش