اعمال میسر به وسیله های زی ویو(Z-Wave) در کنترلر خانه هوشمند ورا

 

 

همانطور که می دانید شبکه زی ویو (Z-WAVE) که از توپولوژی شبکه مش استفاده می کند از یک کنترلر اصلی تشکیل می شود در حالیکه می تواند تعدادی کنترلر فرعی نیز داشته باشد وظیفه این کنترلرها مسیریابی بین وسیله ها و برقراری ارتباط امن می باشد.

در حالت کلی کنترلر خانه هوشمند ورا برای وسیله هایی که در فاصله ای بیشتر از محدوده فرکانسی  آن می باشند و یا به هر دلیل ( مانند قرار داشتن در نقطه کور) ارتباط با آنها دارای مشکل بوده، با توجه به ویژگی فوق، مسیر یابی خواهد کرد ( وسیله های Z-Wave  دیگر که واسط می باشند را تقویت کننده سیگنال آن وسیله قرار می دهد). همپنین این امکان در ورا وجود دارد که مصرف کننده خود برای وسیله ها مسیر تعیین نماید.برای این امر در تنظیمات وسیله مورد نظر وارد قسمت Advance  شده و بر روی New Service  کلیک نمایید.

مسیر یابی در کنترلر خانه هوشمند ورا

همانطور که در تصویر بالا نشان داده شده است باید در قسمت New Service و New Variable  ارزش های زیر وارد شود:

New Service:  urn:micasaverde-com:serviceId:ZWaveDevice1

New Variable:  ManualRoute

در قسمت New Value باید ID  (گره) وسیله های Z-Wave  که قرار است تقویت کننده سیگنال باشند وارد شود که IDها به وسیله نقطه ( . ) باید از هم جدا شوند.

در قسمت Auto Route (مسیری که ورا مشخص کرده است) ممکن است چیزی شبیه به این:

2-20x,7-59x,2.7-78

باشد. این به این معنی است که 3 مسیر برای تقویت سیگنال وجود دارد. مسیر 1 با استفاده از گره 2 به عنوان یک واسطه ( تقویت کننده سیگنال) می باشد که  “امتیاز” 20 دارد. امتیاز یک اندازه گیری از تاخیر و دقت است، رقم پایین تر نشان دهنده بهتر بودن. ‘X’  که به دنبال امتیاز آمده تایین می کند که اگر آخرین تلاش برای استفاده از مسیر فوق ناموفق بود، پس از آن مسیر دیگر استفاده  نشود. مسیر بعدی با استفاده از گره  7 به عنوان واسط می باشد، امتیاز آن عددی بزرگتر و در نتیجه از لحاظ ارزشی کمتر از ارزش مسیر 1 می باشد، اگر این مسیر هم ناموفق باشد مسیر 3 با استفاده از گره 2 و 7 که بدترین امتیاز (78) را دارد، جایگزین دو مسیر قبلی می شود. این مسیر بدون فرمان توقف ( بدون X) می باشد.

خانه هوشمند کیان دور اندیش