اینترنت اشیاء

اینترنت اشیاء

اینترنت اشیا-خانه هوشمند

اینترنت اشیاء ( INTERNET OF THINGS) ( یا به اختصار IOT)  به طور کلی اشاره دارد به بسیاری از اشیاء و وسایل محیط پیرامون ما که به شبکه اینترنت متصل شده و بتوان توسط اپلیکیشن های موجود در تلفن های هوشمند و تبلت، کنترل و مدیریت شوند که معماری آن درAUTO-ID Center  در موسسه فن آوری ماساچوست (MIT) طراحی شد.

عبارت اینترنت اشیا برای  نخستین بار در سال 1999 توسط کوین اشتون مورد استفاده قرار گرفت و جهانی را توصیف کرد که در آن هر چیزی از جمله اشیاء بی جان برای خود هویت دیجیتال داشته باشند و به کامپیوترها اجازه دهند آن ها را سازماندهی و مدیریت کنند.

اینترنت در حال حاضر همه مردم را به هم متصل می کند ولی با اینترنت اشیاء تمام اشیاء به هم متصل می شوند.

اینترنت اشیاء مفهومی جدید در دنیای جدید فن آوری اطلاعات است که به طور خلاصه “اینترنت اشیاء” فن آوری مدرنی است که در آن برای هر موجودی (انسان، حیوان و یا اشیاء) قابلیت ارسال داده از طریق شبکه های ارتباطی اعم از اینترنت یا اینترانت فراهم می گردد.

آیتم اول

آیتم دوم