کنترل کننده سیستم های صوتی و تصویری

با نصب ماژول مربوطه و جایگزینی کلیه ریموت کنترل های موجود در خانه و یا ویلا با یک ریموت، کنترل سیستم های صوتی و تصویری در خانه و با استفاده از اینترنت در خارج از خانه و ویلا ی هوشمند محقق می گردد