کنترل کننده های مرکزی خانه هوشمند زی ویو

کنترل کننده های مرکزی قلب و مغز خانه هوشمند می باشند که به وسیله آنها شبکه بی سیم زی ویو (Z-Wave) مدیریت شده و عمل می کند بطوریکه کلیه سناریوهای مورد نیاز کاربران بر روی تجهیزات این شبکه نعریف گردیده و خانه و ویلای هوشمند شما با اطمینان خاطر به آنها سپرده می شود