سنسور حرکتی فیلیو

Philio Motion Sensor

Philio Motion sensor

مقدمه :

همان تور که گفته شده بود اهمیت سنسورها در خانه هوشمند در حدی می باشد که جزو پر کاربرد ترین وسیله ها می باشند. از این رو این مقاله توضیحاتی پیرامون سنسور حرکتی فیلیو در خانه هوشمند می پردازد.

اضافه کردن سنسور حرکتی فیلیو (Philio Motion Sensor) به کنترلر خانه هوشمند:

ابتدا با چرخاندن قسمت پشت سنسور حرکتی فیلیو درب آن را باز نموده و مانع باطری را جدا کنید سپس کنترلر خانه هوشمند(Vera ,Fibaro, Philio)  را به حالت INCLUSION برده و سپس کلید زی ویو سنسور حرکتی فیلیو که در داخل سنسور و کنار برد الکترونیکی آن قرار دارد را سه مرتبه در کمتر از دو ثانیه فشار دهید.

z_wave Philio Motin sensor

برای ریست کردن سنسور حرکتی فیلیو دکمه زی ویو آن را به مدت 5 ثانیه فشار داده و نگه دارید.

پارامتر های سنسور حرکتی فیلیو ( Philio Motion Sensor) :

Parameter Philio Motion Sensor