در این صفحه مقاله های مربوط به خانه هوشمند را می توانید مطالعه نمایید

تشخیص اشیا از طریق شناسایی رفتار کاربر با استفاده از شبکه های دوربین در خانه های هوشمند

کنترلر خانه هوشمند ورا سکیور

دزدگیرها و سیستم های امنیتی قدیمی خداحافظ، ورا سکیور سلام! ورا سکیور یک کنترلر خانگی بوده که نصب آسانی دارد و همچنین شامل یک سیستم امنیتی کاملا پیشرفته می باشد. این سیستم امنیتی درون یک جعبه قرار گرفته است. ورا سکیور تنها یک پنل امنیتی نیست، شما می توانید ترموستات، روشنایی، درب پارکینگ و غیره […]

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ