در این صفحه مقاله های مربوط به خانه هوشمند را می توانید مطالعه نمایید

پارامترهای ماژول PAN 06 . در جدول زیر پارامترهای ماژول روشنایی دو پل خانه هوشمند زی ویو فیلیو، PAN 06 نشان داده شده است Parameter Number Parameter Size Parameter Name Parameter Values 1 1 Selected Relay 1 Select relay1 : Only relay1 can be controlled and report. 2 Select relay2 : Only relay2 can be […]