ماژول دو پل فیبارو

ماژول دو پل خانه هوشمند فیبارو

ماژول دو پل زی ویو فیبارو 1.5KW

ماژول دو پل برای کنترل دو بار تا جریان 1500 وات

کنترل دو منبع نور و یا دو وسیله مستقل در خانه هوشمند

اندازه بسیار کوچک و استاندارد (45 میلی متر)

نصب و راه اندازی DIY