سنسور نشت آب فیبارو

سنسور نشت اب خانه هوشمند فیبارو

 

سنسور نشت آب زی ویو فیبارو

 

سنسور تشخیص نشت آب در خانه هوشمند

سنسور شیب و دما

آژیر یکپارچه و شاخص LED RGBW

باطری با طول عمر 2.5