سناریو نویسی در کنترلر خانه هوشمند لایت فیبارو (HCL)

یکی از مزایای خانه هوشمند عملکرد خودکار وسیله ها در حالت ها و اتفاق های مختلف می باشد که این امر توسط سناریوها انجام می شود.

در سناریوها با یک شدن ارزش منطقی شرط و یا تریگر که می تواند ساعت، روز، عمل کردن سنسورها و … باشد عمل از پیش تعریف شده که می تواند در ساده ترین حالت خاموش شدن و یا روشن شدن چراغ ها باشد، انجام می شود

برای نوشتن سناریو در هوم سنتر لایت فیبارو باید به قسمت Scenes رفته و در صفحه باز شده بر روی گزینه  Add Scene کلیک نمایید:

fibaro scene 1

در HCL می توان به دو صورت Magic Scene (منطقی) و Graphic Blocks (بلوک دیارگرام) سناریو نوشت که در ابتدا به روش Magic Scene می پردازیم.

به همین منظور از صفحه باز شده در قسمت Magic Scene بر روی گزینه Add کلیک کنید:

fibaro scene 2

پس از کلیک کردن بر روی Add صفحه زیر را مشاهده خواهید کرد:

fibaro scene 3

در ابتدا شما بایستی برای سناریو خود یک شرط (Condition)  تعریف کنید تا با یک شدن ارزش منطقی آن عمل تعریف شده انجام شود؛ شرطی را که تعریف می کنید به جای if قرار می گیرد (نشان داده شده در عکس).

شرط شما می تواند یک وسیله زی ویو ؛ وضعیت دما و یا یک زمان مشخص از روز ؛ هفته و یا ماه باشد.

پس از انتخاب شرط ؛ گزینه Next را انتخاب کنید:

fibaro scene 5

در این قسمت بایستی وضعیت وسیله انتخابی که می خواهید در آن سناریو اجرا شود را تعیین نمایید ؛ پس از تعیین وضعیت گزینه Next را انتخاب کنید.

سپس در صفحه زیر می توانید Action (عمل) را انتخاب کنید ؛ اگر یک وسیله زی ویو را به عنوان عمل (منظور از عمل کاری است که در صورت صحیح شدن شرط سناریو باید انجام شود) انتخاب کنید آن وسیله جای then قرار می گیرد:

fibaro scene 6

پس از انتخاب یک Action روی گزینه next کلیک کرده و برای هر از وسیله های انتخابی وضعیتی که می خواهید در اجرای سناریو داشته باشند را انتخاب نمایید:

fibaro scene 7

پس از تعیین وضعیت عمل گزینه Next را انتخاب کرده و نام و اتاق برای سناریو تعریف نمایید:

fibaro scene 8

پس از انتخاب گزینه Next سناریو نویسی به پایان می رسد.

در کنترلر خانه هوشمند فیبارو (HCL) روش دیگری به نام Graphic Blocks برای سناریو نویسی وجود دارد که برای نوشتن سناریو توسط آن بایستی ابتدا در قسمت  Scenesگزینه Add Scene انتخاب شود سپس گزینه Add که داخل کادر Add scene using graphic blocks وجود دارد را انتخاب نمایید:

fibaro scene 9

سپس از صفحه باز شده می توانید یک شرط برای سناریو خود انتخاب کنید.

شرط ها به پنج دسته اصلی تقسیم می شوند:

Weather (آب و هوا) – Variables (متغیر) – Timers (زمان سنج) – Devices (وسیله زی ویو) – GPS (موقعیت مکانی کاربر)

برای اضافه کردن شرط روی علامت + داخل کادر کلیک کرده و نوع شرط خود را مشخص نمایید:

fibaro scene 10

شما می توانید دو یا چند شرط مختلف را برای سناریو خود تعریف نمایید و بین آن ها از And ؛ OR  استفاده نمایید:

fibaro scene 11

پس از مشخص نمودن شرط گزینه then را انتخاب کنید:

fibaro scene 12

سپس عمل (Action) سناریو را مشخص کرده و گزینه Save را بزنید:

fibaro scene 13