Fibaro Keyfob

برای باز نمودن درب پشت ریموت کنترل ، درب را خلاف جهت عقربه ساعت چرخانده تا درب باز شود ، با قرار دادن Vera در حالت Inclusion و وارد نمودن باتری ریموت Keyfob ، ریموت به کنترلر خانه هوشمند ورا اضافه می گردد.
برای تغییر حالت در ریموت کنترل keyfob دکمه ○ و – را همزمان فشار داده تا LED به رنگ سفید روشن شود سپس با دکمه × می توانید حالت مورد نظر را تغییر داده و با فشردن دکمه + حالت مورد نظر را انتخاب نمایید.

حالت های کاری مختلف ریموت کنترل keyfob به شرح زیر می باشد:

سفید : Wake Up کردن ریموت
سبز : اضافه و حذف کردن ریموت در شبکه زی ویو
آبی : چک کردن درصد باتری
زرد : ریست کردن ریموت
برای مثال برای ریست کردن ریموت کنترل keyfob دکمه ○ و – را همزمان فشار داده تا LED به رنگ سفید روشن شود سپس دکمه × را چندین مرتبه فشار داده تا ریموت در حالت ریست کردن قرار بگیرد یعنی LED به رنگ زرد درآید ، پس از روشن شدن LED به رنگ زرد با یک بار فشردن دکمه + ریموت کنترل keyfob ریست می گردد.

روش دیگر برای ریست نمودن ریموت کنترل keyfob

بدین صورت می باشد که باتری را از ریموت جدا کرده و دکمه ¤ و + را نگه داشته و باتری را وارد ریموت نمایید.
برای اضافه نمودن ریموت به کنترلر خانه هوشمند ورا ، کنترلر را در حالت Inclusion قرار داده و ریموت را در حالت learning (LED با رنگ سبز) برده و دکمه + را یک مرتبه فشرده تا ریموت به کنترلر خانه هوشمند ورا اضافه گردد.
برای wake up نمودن در کنترلر خانه هوشمند ورا ، ریموت را در حالت wake up (LED رنگ سبز) قرار داده و یک مرتبه دکمه + را فشار دهید.
برای تعریف نمودن کارایی هر دکمه با زدن گزینه مشخص شده در تصویر زیر در محیط ورا ، گزینه  Select scenes for device buttonsرا انتخاب کرده و کارایی هر دکمه را مشخص نمایید.

ریموت فیبارو