کنترلر پرده خانه هوشمند فیبارو

کنترل پرده خانه هوشمند فیبارو

 

کنترلر انواع پرده ، نرده و درب برقی در خانه هوشمند زی ویو

کنترل بیسیم هر نوع موتور AC

کالیبراسیون اتوماتیک

نظارت و تجزیه و تحلیل مصرف انرژی