سنسور دود خانه هوشمند فیبارو

سنسور دود خانه هوشمند فیبارو

 

سنسور دود زی ویو فیبارو

تشخیص دود و حرارت

نصب آسان

عملکرد بوسیله باطری و منبع تغذیه خارجی