ریموت کنترلر زی ویو اکتان نودان

Z-Wave Nodon Octan Remote

ریموت کنترل خانه هوشمند نودان

قابلیت کنترل 16 وسیله یا سناریو در خانه هوشمند زی ویو

همراه با قاب دیواری

داری خاصیت آهن ربایی پشت ریموت

شرکت سازندهnodon