Philio

.

یک شرکت نوآورانه می باشد که بطور رسمی در می ماه 2012 فعالیت خود را شروع کرد. هدف شرکت طراحی زیبا و نوآوری تکنولوژی می باشد تا به کمک آن مردم در هر مکانی از عصر اینترنت تعریفی نوینی از امنیت، صرفه جویی در مصرف انرژی و توجه به سلامت  را تجربه کنند.

.

محصولات شرکت فیلیو