کنترلر زی ویو موتور های الکتریکی(پرده،کرکره)

Philio Z-Wave PAN 08

.

کنترل پرده های برقی خانه هوشمند

.

کنترل کننده زی ویو موتور های الکتریکی (پرده/کرکره) در خانه هوشمند

 6.7 A/1500Wحداکثر بار الکتریکی
110-220VAC   ولتاژ
اندازه گیری توان مصرفی

هشدار اضافه بار

شامل کالیبراسیون به طوری که پرده و یا کرکره می تواند به درستی کنترل شود

ابعاد: 43*35*18 میلی متر

.