کنترلر پریز خانه هوشمند

Aeon labs Z-Wave Smart Switch/Illuminator 

.

پریز خانه هوشمند

.

پریز خانه هوشمند زی ویو

دیمر/ رله

حداکثر بار 10 آمپر (رله)

حدااکثر بار 2.5A (دیمر)

نشانگر توان مصرفی بار متصل

شرکت سازنده Aeon Labs

.