ماژول کنترل روشنایی خانه هوشمند زی ویو

Aeon labs Z-Wave Micro Smart Switch/Dimmer

.

ماژول روشنایی خانه هوشمند زی ویو

.

ماژول تک پل روشنایی خانه هوشمند زی ویو

حداکثر بار الکتریکی : 10 آمپر ماژول روشن/خاموش ، 2.5 آمپر ماژول دیمر
ولتاژ: AC 110V , 60Hz وAC 230V , 50Hz
اندازه گیری توان مصرفی لحظه ای (W) اندازه گیری توان مصرفی متوسط (KW)
کلید : روشن / خاموش / دیمر
شرکت سازنده Aeon Labs

.