سنسور مونوکسید کربن خانه هوشمند زی ویو

Vision Z-Wave CO Detector

سنسور مونوکسید کربن خانه هوشمند

سنسور مونوکسید کربن زی ویو

قابلیت اتصال به یک گروه و پنج وسیله زی ویو
کلید فشاری: تست ، اضافه کردن و حذف کردن از شبکه زی ویو
نمایشگر LED : هشدار ( رنگ قرمز ) ، باطری / خطا ( رنگ زرد )
منبع تغذیه : 3X AA 1.5 V
50 PPM برای 60 دقیقه
100 ppm برای 10 دقیقه
300 ppm برای 3 دقیقه
شرکت سازنده : Vision