سنسور لرزش و ضربه خانه هوشمند زی ویو

Vision Z-Wave Shock Sensor

سنسور ضربه خانه هوشمند

سنسور تشخیص لرزش و ارتعاشات زی ویو
حساسیت قابل تنظیم
پشتیبانی یک گروه Z-Wave تا پنج وسیله زی ویو
هشدار دادن هنگام جابه جا شدن و تمام شدن باطری
می توان از آن برای محافظت کردن از اقلام با ارزش و درب و پنجره ها استفاده کرد
شرکت سازنده : Vision